11.2.2016 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Täytyykö turvavyötä käyttää nostolava-autossa kun se on kuorma-auton alustalle rakennettu työkone ja ajetaan polttoöljyllä?

Vastaus: 

Työkoneisiin ei ole säädetty turvavyön käyttöpakkoa, mutta jos sellainen on ajoneuvoon asennettu on järkevää myös sitä käyttää.
Turvavyö pelastaa alhaisissakin nopeuksissa. Oikein kiinnitetty turvavyö pitää ihmisen istuimellaan ja estää häntä iskeytymästä auton koviin sisäosiin törmäystilanteissa. Turvavyö on parhaimmillaan etupäätörmäyksissä ja auton pyörähtäessä katolleen.

Tieliikennelaki 88 § säätää turvavyön ja muun istuinpaikan turvalaitteen käyttövelvollisuudesta.

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta:

  1. henkilöautossa;
  2. linja-autossa;
  3. pakettiautossa;
  4. kuorma-autossa;
  5. korilla varustetussa kolmi- ja nelipyörässä sekä korilla varustetussa kevyessä nelipyörässä.