18.12.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Saanko ajaa b-kortilla traktoria jonka nopeus on 30km/h ja painaa 3800kg tai peräkärryä perässä ja kokonaispaino ylittää 4000kg?

Vastaus: 

B-luokan ajo-oikeus sisältää T-luokan ajo-oikeuden. T-luokan ajo-oikeus ei määrää suurinta sallittua massarajaa kuljetettavalle laitteelle (kuten B-luokassa on 3500kg), vaan suurimmat sallitut traktorien teli- ja akselimassat määräytyvät lain mukaan. Kortti ei siis rajoita massoja, vaan Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, josta ei ole huolta mainitsemienne massojen kohdalla. (Lisää massoista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19921257#Lidp446247520)

Traktoria (joka tapauksessanne kuuluu oletettavasti T1a -luokkaan), jonka maksiminopeus on alle 40km/h ja siihen liitettyä peräkärryä saatte kuljettaa B-luokan ajo-oikeudella.