6.3.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Minulla on T3b-luokan traktorimönkijä ja rekisteröimätön tehdasvalmisteinen peräkärry. Saanko kuljettaa peräkärryllä rakennustarvikkeita yleisellä tiellä, jos lisään peräkärryyn suunta-,
jarru- ja takavalot ja ao. heijastimet, sekä noudatan ajoneuvokohtaisia painorajoituksia? Valot ja heijastimet on helppo lisätä hankkimalla peräkärryihin tarkoitettu valmiiksi kytketty takavalosarja.

 

Vastaus: 

Kyseessä on traktori ja sitä koskevat myös perävaunun osalta traktorimääräykset. Valoja ja heijastimia koskevat määräykset löytyvät Liikenteen turvallisuusviraston määräyksestä 09.11.2015 TRAFI/26407/03.04.03.00/2015
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/42386  kpleesta 5.

Kytkentä- ja kuormitusmääräykset puolestaan Asetuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä (35 §).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257#L5P35

35 §
Hinattavan ajoneuvon kytkeminen traktoriin
1. Traktoriin saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, jonka kytkentämassa on:
a) enintään kaksi kertaa traktorin omamassan suuruinen, jolleivät b–c kohdassa tarkoitetut ehdot täyty;

---
Koska kyseessä lienee jarruton perävaunu, niin kytkentämassa saa olla enintään kaksi kertaa traktorin omamassa.

Huomioi 2 §:n määritelmä:
2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) kytkentämassalla kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun, traktoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa;