7.1.2020 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Olisi pari kysymystä ajokortteihin liittyen:

1. Saako mopoautokortilla (am121) ajaa moottorikelkkaa?

2. Saako mopoautokortilla (am121) ajaa mopoa?

3. Saako mopoautokortilla (am121) ajaa traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on 60km/h?

4. Saako traktorimönkijässä olla sivupeileinä alapeilit vaikiopeilejen sijaan?

5. Saako rekisteröidyllä mönkijällä käytää rekisteröimätöntä peräkärryä liikenteessä?

Vastaus: 

1. Saako mopoautokortilla (am121) ajaa moottorikelkkaa?

- Ei saa.

- Virallisella moottorikelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai lain sallimissa erityisissä poikkeustilanteissa tiellä ajettaessa moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. T-luokan ajo-oikeus ei sisälly AM/121 ajo-oikeuteen.

- Lisätietoa ajokortti-infon sivuilta moottorikelkasta: https://ajokortti-info.fi/perustietoa-ajokortista/moottorikelkalla-ajaminen

2. Saako mopoautokortilla (am121) ajaa mopoa?

- Ei saa.

- Mopon ajamiseen vaaditaan AM/120 -luokan ajo-oikeus.

- Lisätietoa ajokortti-infon sivuilta: https://ajokortti-info.fi/perustietoa-ajokortista/ajoneuvot-joita-saan-ajaa

3. Saako mopoautokortilla (am121) ajaa traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on 60km/h?

- Vain tietyissä tapauksissa.

- AM/121 luokan ajo-oikeudella saa ajaa T3b-luokan traktoria, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, kuitenkin enintään 60 km/h. AM/121 -luokan ajo-oikeudella ei siis saa kuljettaa T1b tai T2b -luokan traktoreita. Ennen ajoa tulee siis selvittää mihin ajoneuvoluokkaan kyseinen laite kuuluu.

4. Saako traktorimönkijässä olla sivupeileinä alapeilit vaikiopeilejen sijaan?

- Tähän en osaa varmuudella vastata. Laitteiden rakenteita ja niiden muuttamista koskeviin kysymyksiin saa vastauksen paikallisesta katsastuskonttorista tai laitteiden tyyppihyväksynnästä vastaavasta Traficomista.  https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot

- Taustapeilistä sanotaan seuraavasti Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista:

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla taustapeili, ei kuitenkaan traktorissa, jonka omamassa on enintään 0,5 tonnia.

2. Traktorin taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 74/346/ETY säädettyjä vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 98/40/EY. Umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin ja moottorityökoneen taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

3. Jos traktorin tai moottorityökoneen rakenteen tai siihen liittyvän laitteen taikka varusteen vuoksi näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, ajoneuvoon on asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden avulla kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

5. Saako rekisteröidyllä mönkijällä käyttää rekisteröimätöntä peräkärryä liikenteessä?

- Riippuu onko mönkijä rekisteröity traktoriksi vai maantiemönkijäksi.

- Traktoriksi rekisteröity: Traktorin peräkärryä ei tarvitse katsastaa tai rekisteröidä, mutta sen tulee kuitenkin täyttää lain asettamat vaatimukset esimerkiksi vetolaitteiden, valaisimien ja heijastimien suhteen. Niistä löytyy tarkempaa tietoa täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060274#L7

-Maantiemönkijäksi rekisteröidyllä laitteella saa vetää vain rekisteröityä peräkärryä.

-Huomaa kuitenkin, että laitteiden rekisteriotteeseen merkitty peräkärryn maksimipaino saattaa huomattavasti rajoittaa tieliikenteessä vedettävän kuorman painoa. Monessa mönkijässä on todella pieni sallittu peräkärryn maksimipaino tieliikenteessä.