7.3.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Saako porolla vetää pulkkaa/rekeä pyörätiellä, tai yleisellä maantiellä?

Vastaus: 

Eläimen kuljettamisesta tiellä on säädetty tieliikennelain 46 §:ssä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P46

Kysymyksen kannalta oleellinen asia on siinä esitetty toisessa momentissa.Se ei ota kantaa siihen, mikä eläin on kyseessä - esimerkiksi hevonen vai poro.

Näin ollen esimerkiksi se, mitä on esitetty Liikenneturvan verkkosivuilla "Hevonen liikenteessä" -otsikolla, soveltuu siten myös poro-pulkka -yhdistelmään.
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/muut-liikkujat/ratsukot

Pyörätiellä ilman erillistä lisäkilpeä kulkeminen ei siten ole sallittua, vaan eläinajoneuvon paikka on pääsääntöisesti tiellä edellyttäen, että ei aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa.