4.7.2019 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Onko niin, että jos tiellä on painorajoitus-merkki, jossa lukee esim. 30t, niin kuorma-autoyhdistelmä saa painaa maksimissaan 60t, mikäli kumpikaan nupista tai vaunusta ei ylitä 30t painorajaa. Jos kuitenkin jossakin tapauksessa yhdistelmä saa painaa maksimissaan 30t, niin eikö siinä tapauksessa asiasta pidä mainita erikseen lisäkilvellä, jossa on yhdistelmän kuva?

Vastaus: 

Pelkkä numeroin esitetty painorajoitus (liikennemerkki) 344 on "ajoneuvon suurin sallittu massa" - eli vetoauto ja perävaunu tarkastellaan erillisinä. Yhdistelmän suurinta sallittua massaa varten on oma merkkinsä nro 345.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182#L3P16