9.7.2019 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Voiko ajettavalla ruohonleikkurilla ajaa pyörätiellä ilman ajokorttia?

Vastaus: 

Päältä ajettava ruohonleikkuri on moottorityökone (ajoneuvolaki 15 §)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090#L2P15

Ajokorttilain 14 §:n mukaan moottorityökoneen ajamiseen tarvitaan T-kortti.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386#L2P4

(T-kortti sisältyy myös A1-, A2-, A- ja B- luokkiin; ajokorttilaki 7 §)

Moottorityökone on moottoriajoneuvo, eikä sillä saa ajaa pyörätiellä edes ajokortin kanssa, paitsi "tilapäisesti, kun erityiset syyt siihen pakottavat" (tieliikennelaki 8 §).

Katso myös: https://www.liikenneturva.fi/fi/kysymykset-ja-vastaukset/muu-liikennemuoto/ajettavan-ruohonleikkurin-siirtaminen