10.9.2019 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Olen hankkimassa pientä sähkömönkijää liikkumisen välineeksi. Missä saan ajaa vaikeavammaisena ko. mönkijällä? Tien pientareilla, muiden omistamilla yksityisteillä, muiden mailla, valtion mailla, missä? Omaa maata ja metsää on, joten niillä tietysti.

Miten esteetön luontopolku, saanko ajaa siinä? Mites kansallispuistot, jos sellaisia reittejä, joissa pystyy liikkua mönkijällä?

Vastaus: 

Kysymyksessäsi hyvin ratkaisevaa on se, mikä on kyseisen sähkömönkijän moottorin teho ja enimmäisnopeus.

Jos moottorin tehon on enintään 1 kW ja enimmäisnopeus on enintään 15 km/h – niin silloin tieliikenteessä laite katsotaan ”jalankulkua avustavaksi tai korvaavaksi” laitteeksi. Silloin sillä kuljetaan liikenteessä kuten jalankulkijana, eikä laitetta katsota moottoriajoneuvoksi. Myös maastossa liikuttaessa sellaista ei katsota moottoriajoneuvoksi – joten maastoliikennelaki ei kiellä sillä liikkumista. Tavallaan sellainen rinnastuu silloin sähköpyörätuoliksi.

Jos laitteen moottorin teho on edelleen enintään 1 kW, mutta laitteen enimmäisnopeus on enemmän kuin 15 km/h, mutta enintään 25 km/h. Silloin laite on ajoneuvolain mukaan ”kevyt sähköajoneuvo”. Kevyt sähköajoneuvo katsotaan moottorittomaksi ajoneuvoksi, ja sillä liikutaan liikenteessä pyöräilijän sääntöjen mukaan. Edelleen maastoliikennelaki kieltää moottoriajoneuvolla ajamisen – näin ollen kevyellä sähköajoneuvolla on luvallista ajaa maastossa kuten polkupyörälläkin.

Jos laitteen moottorin teho on enemmän kuin 1 kW ja/tai enimmäisnopeus on enemmän kuin 25 km/h, niin silloin kyseessä on moottoriajoneuvo. Sellaisella ajaminen maastossa on maastoliikennelain mukaan kielletty ilman maanomistajan tai haltijan lupaa. Jos laite ei ole ”tieliikennekelpoinen”, eli ei täytä moottoriajoneuvolle asetettuja vaatimuksia, niin silloin sillä ei tietenkään saa ajaa myöskään tiellä. Jos tällaisella ns ”maastomönkijällä” ajetaan maanomistajan luvalla maastossa, niin esimerkiksi tien tai sillan ylittäminen on sallittua.

Luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa liikkumisesta voi olla aluekohtaisesti erilaisia rajoituksia luonnonsuojelulain nojalla. Kuitenkin jalankulkua avustava tai korvaava laite tulkittaneen niissäkin jalankuluksi.