6.3.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Saako liikennetraktorilla ajaa moottoriliikennetiellä?

Vastaus: 

Liikennetraktorilla ajaminen moottoriliikennetiellä on Tieliikenneasetuksen mukaan kiellettyä. Asetuksen (5.3.1982/182/4§)  mukaan moottoritiellä, sekä sen liittymis- tai erkanemistiellä ei saa kuljettaa moottoriajoneuvoa, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa. Tätä samaa pykälää sovelletaan myös moottoriliikennetiehen (TieliikenneA §8).
Liikennetraktorin suurin sallittu rakenteellinen nopeus on juurikin tuo 50km/h, joten moottoriliikennetielle sillä ei ole asiaa.

Tieliikenneasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182