29.8.2019 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Koulukuljetus tapahtuu kaupungin ostamana tilausajona. Linja-autossa on turvavyöt. Kenen tehtävä on vaatia/valvoa, että oppilaat käyttävät niitä?

Vastaus: 

Tieliikennelain mukaan, jos kyydissä ei ole lapsen holhoojaa tai huoltajaa, vastaa alle 15-vuotiaan lapsen turvavöiden käytöstä kuljettaja. Pois lukien kuitenkin M3-luokan linja-auton (kokonaismassa yli 5 tonnia) kuljettaja, eli niin sanotun ison linja-auton kuljettaja. Kuljettaja voi kuitenkin muistuttaa asiasta esimerkiksi kuuluttamalla siitä liikkeelle lähtiessä tms. Siitäkin on maininta tieliikennelaissa. Alla ovat näihin liittyvät pykälät:

88 c § (31.3.2006/234)

Lasten turvalaitteen käyttöä ja vammaisten ja paareilla matkustavien henkilöiden kuljetuksia koskevat vastuusäännökset (6.3.2015/178)

Lapsen mukana matkustava holhooja tai huoltaja on vastuussa siitä, että alle 15-vuotiasta lasta kuljetetaan asianmukaista turvalaitetta käyttäen. Ellei holhooja tai huoltaja ole lapsen mukana, 88 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kuljettajan on, M3-luokan linja-auton kuljettajaa lukuun ottamatta, huolehdittava siitä, että alle 15-vuotias lapsi matkustaa asianmukaista turvalaitetta käyttäen.

88 d § (31.3.2006/234)

Turvavyön käyttövelvollisuudesta ilmoittaminen linja-autossa

Linja-auton matkustajien on heidän matkansa alkaessa saatava tieto turvavyön käyttövelvollisuudesta vähintään yhdellä seuraavista tavoista:

  1. kuljettajalta;
  2. rahastajalta, matkaoppaalta tai ryhmänjohtajaksi nimetyltä henkilöltä;
  3. audiovisuaalisin keinoin; tai
  4. jokaiselta istuinpaikalta selvästi näkyvällä yhteisön mallin mukaisella kuvamerkillä.

Yhteisön mallin mukaisesta kuvamerkistä säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.