6.3.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Onko lasten sähköautolla ajamisessa jotain rajoituksia, nopeuden, tehon, ajopaikan suhteen. Esimerkiksi SÄHKÖAUTO KART 48V 12AH 1000W PUNAINEN suhteen.

Vastaus: 

Lailliseen tieliikennekäyttöön on kaksi mahdollisuutta - laite voidaan katsoa joko tieliikennelain 45 §:n mukaiseksi "jalankulkua avustavaksi tai korvaavaksi laitteeksi" tai 45 a §:n mukaiseksi "kevyeksi sähköajoneuvoksi".

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P45

Kummassakin tapauksessa laitteen tehorajoitus on 1 kW. Suurin sallittu rakenteellinen nopeus on 15 km/h, kun laite katsotaan jalankulkua avustavaksi tai korvaavaksi laitteeksi, ja 25 km/h, kun laite on kevyt sähköajoneuvo.

Jalankulkua avustavalla tai korvaavalla laitteella noudatetaan jalankulkijan sääntöjä ja ajetaan jalkakäytävällä - siitä ei kuitenkaan saa aiheutua huomattavaa haittaa muille jalankulkijoille (TLL 40 §).

Kevyellä sähköajoneuvolla noudatetaan pyöräilijän liikennesääntöjä. Sellaisella kevyellä sähköajoneuvolla, joka pysyy tasapainossa silloin kun ajoneuvo ei liiku, saa kuitenkin kävelynopeudella kuljettaa myös jalkakäytävällä noudattaen jalankulkijan säännöksiä. Jalankulkijoille on kuitenkin annettava esteetön kulku.

Näille ajoneuvoille/liikkumisvälineille  ei ole kuljettajalle ikärajaa eikä pätevyysvaatimuksia (ajokorttivaatimusta).

Jos nelipyöräisen laitteen rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, niin laite ei ole tieliikennekelpoinen, ellei se sitten täytä L-luokan ajoneuvon vaatimuksia (esimerkiksi mopoauto) tai sitten auton tai traktorin vaatimuksia.