6.3.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Mikä on Liikenneturvan mielipide pyöräilystä ajoradalla, vaikka ajoradan suuntaisesti menee virallinen pyörätie?

Vastaus: 

Nykyisen lainsäädännön puitteissa pyöräily ajoradalla, silloin kun ajoradan vieressä on pyörätie, ei ole sääntöjen mukaista.

Tieliikenneasetuksen 18 § mukaan pyörätien merkki tarkoittaa:
Merkillä osoitetaan ajoradasta rakenteellisesti erotettua taikka erillistä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, jota polkupyöräilijän ja jalankulkijan on käytettävä kulkiessaan asianomaiseen suuntaan.

Tieliikennelain 8 § 3 mom:n  mukaan:
Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

Eli ajoradan käyttö tällaisessa tilanteessa edellyttää, että
- on erityiset syyt, jotka pakottavat
- ajaminen on tilapäistä
- eikä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.