7.3.2018 | Muu liikennemuoto
Kysymys: 

Käytän työssäni kesäkautena päältäajettavia ruohonleikkureita. Leikkurit ovat rekisteröityjä ja varustettu ajovaloin ja vilkuin.
Ruohoalueille päästäkseen on tietysti välillä käytettävä kävely- ja pyöräteitä, mutta miten pidemmät siirtymät? Saako rekisteröidyllä päältäajettavalla ruohonleikkurilla ajaa kävely- tai pyörätiellä, entä mopoille sallitulla pyörätiellä?
Voiko päältäajettavaan leikkuriin liittää (valmistajan salliman) peräkärryn tavaran kuljetusta varten, kun liikutaan suljetun alueen ulkopuolella ja miten se tulisi olla varustettu?

 

Vastaus: 

Kuvailemasi päältäajettava ruohonleikkuri tulkitaan lain silmissä moottorityökoneeksi ja niihin sovelletaankin moottorityökoneiden lainsäädäntöä. Ajoneuvolain 15 §:n mukaan moottorityökone on omalla käyttövoimallaan liikkuva ajoneuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työkoneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090).

Moottorityökoneella saa ajaa työtehtävän niin vaatiessa kevyenliikenteen väylällä tai muulla vastaavalla alueella. Siirtymät tulee kuitenkin suorittaa moottoriliikenteelle sallituilla väylillä. Edes mopoille sallituille väylille ei siirtymäajojen aikana ole asiaa. Tämä perustuu tieliikennelakiin. Tieliikennelain 8 §:n mukaan ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa. Pakottavaksi syyksi luetaan kunnossapito (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267).

Moottorityökoneeseen saa liittää perävaunun, joka on tarkoitettu sen omien poltto- ja voiteluaineiden, sekä työhön liittyvien varusteiden kuljetukseen (https://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoneuvoluokat#Traktori).
Poimintoja perävaunun vaatimuksista:
- moottorityökoneen perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee olla varustetut tahattoman avautumisen estävällä laitteella.
- moottorityökoneen perävaunussa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
a) suuntavalaisimet, milloin vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä;
b) takavalaisimet;
c) takana punaiset heijastimet;
d) etuheijastimet, jos moottorityökoneen perävaunun leveys on yli 1,60 metriä;
e) hitaan ajoneuvon kilpi.
Nämä pykälät on poimittu Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060274#L7