9.7.2020 | Mopolla
Kysymys: 

Saako sähkömopolla ajaa kevyen liikenteen väylällä, jolla ei ole erikseen sallittu mopolla ajamista?

Vastaus: 

Jos kyseessä on L1e-B -luokan ajoneuvoksi rekisteröitävä, voimassa olevassa ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettu mopo, sillä saa voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) mukaisesti ajaa käyttövoimasta riippumatta vain sellaisilla pyöräteillä, joilla mopolla ajaminen on erikseen lisäkilvellä sallittu:

"D5 Pyörätie: Merkillä osoitetaan pyörätie, jota polkupyöräilijän on käytettävä ajaessaan asianomaiseen suuntaan. Mopolla ajo pyörätiellä on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Sallittu mopoille"."

Pelkkä pyörätietä osoittava liikennemerkki (D5, D6, D7) ilman mainittua lisäkilpeä estää mopolla ajamisen.

Kuitenkin, markkinoilla on esimerkiksi myynnissä kevyeksi sähköajoneuvoksi luokiteltavia kulkuvälineitä, joiden huippunopeus on korkeintaan 25 km/h ja jotka voivat olla täysin mopon näköisiä. Näiden tehokkaammat, korkeintaan 45 km/h kulkevat sisarmallit ovatkin L1e-B -luokan ajoneuvoiksi tyyppihyväksyttyjä ja rekisteröitäviä mopoja, vaikka ajoneuvo voi rekisterikilpeä lukuun ottamatta näyttää täysin samalta. Kevyellä sähköajoneuvolla ajamisesta tieliikennelaissa kerrotaan seuraavaa (52 §):

"Kevyttä sähköajoneuvoa ja moottorilla varustettua polkupyörää ajettaessa on noudatettava polkupyöräilijää koskevia liikennesääntöjä ja liikenteenohjauslaitteita."

Kevyellä sähköajoneuvolla ajo pyörätiellä on näin ollen sallittu ja pääsääntöisesti myös pakollista.