8.6.2020 | Mopolla
Kysymys: 

Pitääkö valoisaan aikaan mopon takavalo ja jarruvalo olla päällä?

Vastaus: 

Voimassa oleva tieliikennelaki (729/2018) säätää valojen käytöstä (49 §) seuraavaa:

”Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut."

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin (nykisin liikenne- ja viestintävirasto Traficom) ohje L-luokan ajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisinvaatimuksista (TRAFI/336/05.03.45/2012) kertoo 2-pyöräisten mopojen pakollisista valaisimista (luku 4.1.1) seuraavaa:

”3. Jarruvalaisin

Pakollinen valaisin 1.1.1999 alkaen. Ei vaadita kuitenkaan mopossa, jonka moottoriteho on enintään 0,5 kW ja huippunopeus enintään 25 km/h. Valaisimia 1 tai 2 kpl vähintään 250 mm ja enintään 1500 mm korkeudella maanpinnasta. Valaisimen oltava hyväksytty E-säännön 50 mukaisesti."

Valoisaan aikaan käytössä on siis oltava joko ajovalo tai huomiovalot. Jarruvalaisin on ollut pakollinen vuoden 1999 alusta alkaen, mutta se saa palaa vain silloin, kun vähintään yhtä käyttöjarrua käytetään. Koko valo-ohje löytyy täältä.