9.3.2021 | Mopolla
Kysymys: 

Saako jäällä (ei virallinen jäätie) ajaa 15-vuotias ajokortiton nuori rekisteröimättömällä crossimopolla/kevytmoottoripyörällä?

Vastaus: 

Lainsäädännön mukaan jääpeitteinen vesialue lasketaan maastoksi. Maastossa maa-alueella liikuttaessa tarvitaan maanomistajan tai maanhaltijan lupa liikkumiselle. Jääpeitteisellä vesialueella liikuttaessa erillistä lupaa ei tarvita. Ihan missä tahansa ei jäälläkään saa ajaa mm. mainitsemasi jäätie ja esimerkiksi luisteluun, kalastukseen liittyvät alueet on kierrettävä. Lisäksi maastoliikennelaissa todetaan mm. että moottorikäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käytettävä siten, että vältetään vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistölle ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeettoman häiriön aiheuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle.

Ajoneuvolaissa määritellään ajoneuvon rekisteröintiin liittyvät seikat. Ajoneuvolaki on voimassa tieliikennelaissa tarkoitetulla tiellä ja muualla eli jääalueellakin käytettävä moottorikäyttöinen ajoneuvo on oltava rekisteröity.