5.6.2017 | Mopoilu
Kysymys: 

Miten / mihin saa sähkömopon pysäköidä ja voiko sillä ajaa jalkakäytävällä?

Vastaus: 

"Sähkömopoon" liittyvät määräykset riippuvat siitä, millainen sähkömopo on kyseessä.

Jos kyseessä on mopo, eli rekisteröitävä ja liikennevakuutettava laite, jonka enimmäisnopeus on 45 km/h, niin noudatetaan mopoja koskevia määräyksiä. Silloin ei saa ajaa jalkakäytävällä ja yleensä ei pyörätielläkään, ellei sitä ole erikseen lisäkilvellä sallittu.

Jos kyseessä on kevyt sähköajoneuvo, jonka enimmäisnopeus on 25 km/h ja teho enintään 1 kW, niin noudatetaan polkupyöräilijän sääntöjä. Polkupyörällä saa ajaa jalkakäytävällä alle 12 vuotias, jos ei aiheuta kohtuutonta haittaa jalankulkijoille. Kevyellä sähköajoneuvolla saa ajaa jalkakäytävällä kävelynopeudella, jos laite on itsestään tasapainottuva, ja pysyy "pystyssä" myös paikallaan ollessa. Jos siis on kyse "mopotyyppisestä" kaksipyöräisestä laitteesta, niin silloin oletettavasti tuo ehto ei täyty.

Jos kuitenkin enimmäisnopeus on 15 km/h, niin silloin kyseessä voisi olla "jalankulkua avustava tai korvaava" laite, jolloin kulku jalkakäytävällä kävelynopeudella on sallittua.

Ks tieliikennelaki 45 a § ja 45 §. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P45

Polkupyörän ja mopon  saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. (Tieliikennelaki 27 §)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P27