8.7.2019 | Mopoilu
Kysymys: 

Saako mopolla vetää peräkärryä? Jos, niin millaista peräkärryä, ja tarvitseeko se valoja tai rekisteröintiä. Löysin kysymykseeni jo osittain vastauksen, mutta se oli vuodelta 2014, joten haluan varmistaa asian.

Vastaus: 

Mopoon (L1e-luokan ajoneuvo) on lähtökohtaisesti mahdollista kytkeä perävaunu, mutta perävaunua koskee joukko määräyksiä, joista liikenneministeriö on antanut oman päätöksensä (2002/1250). Määräykset on lueteltu päätöksen luvussa 5 a: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021250#L5a

Lisäksi asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (1992/1257) on määritelty (34 §) ehdot perävaunun kytkemisestä kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin:

"Moottoripyörään, mopoon, kolmipyörään sekä raskaaseen ja kevyeen nelipyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka kokonaismassa ei ylitä valmistajan sallimaa massaa. Kytkentämassa ei kuitenkaan saa ylittää puolta vetävän ajoneuvon kuormittamattomasta massasta. Perävaunun suurin sallittu leveys on 1.50 metriä tai jos vetoajoneuvo on tätä leveämpi, enintään vetoajoneuvon leveys."

Voimassa olevassa ajoneuvolaissa (2002/1090) on määritelty (64 a §) poikkeukset 8 §:ssä tarkoitetusta rekisteröintivelvollisuudesta ja 64 §:ssä tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta. Nämä poikkeukset koskevat muiden muassa "perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon".