6.3.2018 | Mopoilu
Kysymys: 

Onko mopolla pakko ajaa talvisin pientareella?

Vastaus: 

Tieliikennelain 9 § määrää ajoneuvon paikasta ajoradalla seuraavasti: "Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla."

Erikseen moposta määrätään 8 §:ssä seuraavasti: "Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella."

Pientareella pitää siis mopolla ajaa, jos se käy "haitatta päinsä". Talvi- tai kesäaikaan laki ei ota kantaa.