25.4.2018 | Mopoilu
Kysymys: 

Voiko taaperoa kuljettaa moposkootterilla niin että on kuljettajan selässä lasten kantorepussa (Manduca)?

Vastaus: 

Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä todetaan mm. seuraavaa:

Kaksipyöräisellä mopolla saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on ajoneuvoliikennerekisteriin tehdyn merkinnän mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

Ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa lasta saa kuljettaa ainoastaan, jos lapsen paikallaan pysyminen voidaan luotettavasti varmistaa. Lapsen kuljettamiseen muulla ohjaustangolla varustetulla ajoneuvolla sovelletaan henkilöautoa koskevia säännöksiä.

Lisäksi Tieliikennelaissa todetaan mm. että  mopolla ajettaessa kuljettajan ja matkustajan on käytettävä tyypiltään hyväksyttyä suojakypärää,   jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä.

Mitään lain mukaista estettä ei siis ole, etteikö lasta voisi kuljettaa mopolla kantorepussa. Turvallisuuden kannalta voi olla haasteita mm. taaperolle sopivien ajovarusteiden löytämisessä.