20.2.2019 | Mopoilu
Kysymys: 

Vaaditaanko kevytnelipyörällä ajamiseen aina ajokortti, eli saako ns. mopomönkijällä ajaa ikäihminen ilman ajokorttia?

Vastaus: 

Kevyellä nelipyörällä ajettaessa kaikilla kuljettajalla tulee olla vähintään AM-luokan ajo-oikeus. (Ajokorttilaki 4 § 386/2011, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386)