2.1.2017 | Mopoilu
Kysymys: 

Vanhanmallinen invamopo, joka toimii sachin moottorilla, niin saako sillä ajaa kevyenliikenteenväylillä, kun kulkee korkeintaan 25km/h?

Vastaus: 

Vuoden 2016 alussa tullut lakimuutos laajensi erilaisten liikkumisvälineiden mahdollisuutta kulkea jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä. Kuitenkin laajennus koskee vain sähkökäyttöisiä laitteita. Oleelliset säädökset ovat tieliikennelain 45§ ja 45a§
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P45

45 § (30.12.2015/1610) Jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen käyttö

Pyörätuolia tai muuta vastaavaa moottoritonta apuvälinettä käyttävään sovelletaan jalankulkijoita koskevia säännöksiä.

Sama koskee sitä, joka kävelynopeudella kuljettaa käsikäyttöistä tai sellaista jalankulkua avustavaa tai korvaavaa liikkumisvälinettä, jossa on enintään 1 kilowatin tehoinen sähkömoottori ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa. Muutoin hänen on noudatettava polkupyöräilijöitä koskevia säännöksiä.

45 a § (30.12.2015/1610) Kevyen sähköajoneuvon käyttö

Kevyen sähköajoneuvon kuljettajaan sovelletaan polkupyöräilijää koskevia liikennesääntöjä.

Sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa kuitenkin kävelynopeudella kuljettaa myös jalkakäytävällä noudattaen jalankulkijoita koskevia säännöksiä. Tällöin kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

*****
Perinteinen moottorikäyttöinen invamopo on siten liikennesääntöjen kannalta mopo, jolla on sallittua ajaa kevyen liikenteen väylällä vain jos se on liikennemerkin "Sallittu mopoille"-lisäkilvellä osoitettu.