19.4.2021 | Maastoliikenteessä
Kysymys: 

Miten tieliikennelaki määrittelee maastomönkijän käytön yleisellä tiellä ja kypäräpakon?

Vastaus: 

Maastoajoneuvon käyttöä tiellä määrittää tieliikennelain 157 §. Maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä vain määritellyissä erityistapauksissa. Tarkemman tulkinnan siitä, mikä kulkeminen paikallisesti katsotaan sallituksi, tekee valvova viranomainen eli poliisi.