11.2.2016 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Saako traktorilla ajaa nastarenkailla myös kesällä?

Vastaus: 

Lainsäädännön mukaan traktorin nastarenkailla ajaminen kesäaikaan on mahdollista. Ehtona traktorin nastojen käytölle kesäaikaan on se, etteivät ne saa oleellisesti vaurioittaa tien pinnoitetta. Tämä ympärivuotinen nastarenkaiden käyttö on sallittu traktoreiden lisäksi myös mm. hälytysajoneuvoissa, puolustusvoimien maastokäytössä olevissa autoissa ja perävaunuissa, tienpitoon käytettävissä autoissa ja perävaunuissa sekä hinausautoissa.

Alla ote Tieliikennelain asetuksesta, josta traktoreita koskeva asia selviää.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, 4.12.1992/1257 19§ Traktorin, moottorityökoneen, maastoajoneuvon ja niiden perävaunun liukuesteet:

Traktorin, moottorityökoneen, maastoajoneuvon ja niiden perävaunun renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.