2.2.2016 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Onko traktorimönkijää ajettaessa täst edes pidettävä suojakypärää?

Vastaus: 

Tämän vuoden alusta on tullut voimaan uusia säännöksiä. Tieliikennelain 89 § lisättiin mönkijällä liikkuvien suojakypärän käyttövelvollisuutta laajentava lause:

Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Suojakypärää ei lain perustella tarvitse käyttää korilla tai turvakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa.

Liikenneturva suosittelee kypärän käyttöä aina mönkijällä liikuttaessa. Alla lisää tietoa mönkijöistä:

http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/muut-liikkujat/monkijat

Edelleen on kuitenkin voimassa muutamia poikkeuksia suojakypärän käyttövelvollisuuteen (asetus ajoneuvon käytöstä tiellä 6 §:

Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:

a) kolmipyöräisen mopon kuljettajaa ja matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla;

b) turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyörän ja kaksipyöräisen mopon suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa ja matkustajaa;

c) invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa;

d) liikenteen valvonnassa, muussa virkatehtävässä tai puolustusvoimien toiminnassa käytettävän ajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa, jos käytössä on muu kuin tieliikenteeseen hyväksytty kypärä tai jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista;

e) moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa;

f) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan tai ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaa ja matkustajaa;

g) umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa;

h) museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan käyttäjää järjestetyn ajotapahtuman aikana;

i) mopoksi luokitellun polkimin varustetun sähköpolkupyörän kuljettajaa, jos hän käyttää polkupyöräilijälle tarkoitettu kypärää ja jos polkupyörän massa ajokunnossa on enintään 35 kilogrammaa ja moottorin nimellisteho enintään 1 kilowattia.