22.3.2018 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Onko käytettävä suojakypärää jos tekee mönkijällä töitä omassa pihassaan (esim. lumityöt)? Voi olla joskus hankalaa.

Vastaus: 

Mönkijän kuljettajan ja matkustajan on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Suojakypärän käyttö koskee myös traktorimönkijän kuljettajaa ja matkustajaa. Suojakypärää ei asetuksen perustella tarvitse käyttää korilla tai turvakaarella varustetulla mönkijällä liikuttaessa eikä eräissä työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Työtehtäviä joissa suojakypärän käyttövelvollisuutta ei ole ovat esimerkiksi poronhoito- tai metsänhoitotehtävät, energiansiirto- tai televerkostotyöt tai verkontarkastustehtävät (asetus ajoneuvon käytöstä tiellä 6§).

Mönkijällä lumitöitä tehtäessä on käytettävä asianmukaista suojakypärää. Muutoinkin Liikenneturva suosittelee kypärän käyttöä aina mönkijällä liikuttaessa.