15.2.2019 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Onko aidattu ja muulta liikenteeltä poissa käytöstä oleva pelto suljettu alue?

Vastaus: 

Tulkinta siitä, että katsotaanko jokin alue liikennevakuutuslain tarkoittamaksi suljetuksi alueeksi, on vaikeaa ilman selkeitä tietoja alueesta. Parhaimman tulkinnan paikallisesta asiasta antaa poliisi, joka tuntee alueen ja sen olosuhteet. Yleisesti ottaen suljettu alue täytyy luotettavasti eristää muulta liikenteeltä, alueen aitaaminen ei välttämättä riitä kriteeriksi.