13.2.2018 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Saako moottorikelkalla ajaa kevyenliikenteen väylällä (jalankulku/pyöräily) taajama-alueen ulkopuolella? Veikkaan että nopeus oli huomattavasti yli 50 km/h. Kelkan perässä oli myös peräreki.

Vastaus: 

Moottorikelkkailu on sallittu tiealueella vain erityisissä poikkeustapauksissa. Moottorikelkalla saa esimerkiksi siirtyä kelkkailumaaston välittömässä läheisyydessä olevalle huoltoasemalle tankkaamaan moottorikelkkaa ja siirtyä sieltä takaisin kelkkailumaastoon. Tällöin on kuitenkin ajettava ensisijaisesti tien auraamattomalla osalla. Kaiken kaikkiaan poikkeustapaukset on lueteltu asetuksessa ajoneuvon käytöstä tiellä 11§:ssä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257