22.3.2016 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Saako alaikäinen ajaa omalla pellolla mökijällä kypärä päässä?

Vastaus: 

Maastoliikennelain 6§:n mukaan alle 15-vuotias ei saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa maastossa muualla kuin suljetulla alueella. Pykälä on kirjoitettu seuraavaan muotoon: Tämä ikävaatimus ei koske moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ajettaessa yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Omaa peltoa ei voida laskea lain tarkoittamaksi suljetuksi alueeksi.