9.1.2017 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Saako moottorikelkalla kuljettaa matkustajaa, jos kelkkaan on asennettu asian mukainen lisämatkustajanistuin?

Vastaus: 

Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä (6 luku) määrittää henkilöiden kuljettamista moottorikelkalla. Henkilökuljetuksesta moottorikelkalla on voimassa soveltuvin osin mitä asetuksen 39 §:ssä säädetään henkilökuljetuksesta moottoripyörällä. Edellytyksenä matkustajan kuljettamiselle moottorikelkalla on se, että matkustajaa varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Moottorikelkan istuimen on oltava tähän käyttöön soveltuva ja asianmukainen. Lisäksi moottorikelkan rekisteröintitodistuksessa tulee olla maininta siitä, että kyseillä kelkalla saa kuljettaa matkustajaa.

Vuoden 2016 alussa tieliikennelakiin lisättiin 88 a pykälä jossa tarkemmin säädetään lasten kuljettamista moottorikelkassa. Pykälän mukaan lasten kuljettaminen moottorikelkassa on sallittu silloin kun lapsen pysyminen kyydissä voidaan luotettavasti varmistaa. Tämä asia varmistetaan sillä, että kelkassa on lasta varten hänelle sopivat jalkatuet ja kädensijat.