4.12.2013 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Oman kiinteistön ja metsätilan välillä on yleistä tietä noin puolikilometriä. Voiko rekisteröimättömällä maastomönkijällä esim. tien piennarta käyttäen ajaa mönkijän metsätilalle. Mönkijässä on liikennevakuutus

Vastaus: 

Alla on kopio tieliikennelain pykälästä, joka koskee maastoajoneuvon käyttöä tiellä. Suosittelen olemaan yhteydessä tämän lisäksi paikalliseen poliisiin ja kysymään asiaa myös valvovalta viranomaiselta. 

11 § (12.10.2006/899)
Maastoajoneuvon käyttö tiellä

1. Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien tai sillan. Moottorirekeä ja pyörillä varustettua maastoajoneuvoa saa tämän lisäksi tarpeellista varovaisuutta noudattaen tilapäisesti kuljettaa tiellä, jos:
a) sen kuljettaminen maastossa on kohtuuttoman vaikeaa kuljetustehtävän tai maaston olosuhteiden vuoksi;
b) sen kuljettamista tiellä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena;
c) siihen on lisättävä polttoainetta sen käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella;
d) se on siirrettävä tieliikenteeseen tarkoitetusta ajoneuvosta maastoon c kohdassa tarkoitetulla alueella; tai
e) sitä on säilytettävä c kohdassa tarkoitetulla alueella sijaitsevalla pysäköintipaikalla.