20.2.2018 | Maastoliikenne
Kysymys: 

Lapsella tulee olla moottorikelkassa kahvat ja jalkatuet turvallista matkustamista ajatellen. Mikä on ikäraja?

Vastaus: 

Lapsen kuljettamista moottorikelkassa säädetään tieliikennelain 88 a §:ssä. Pykälän mukaan lasta saa moottorikelkassa kuljettaa silloin kun lapsen paikallaan pysyminen voidaan luotettavasti varmistaa. Moottorikelkan matkustajan käsi- ja jalkatuet varmistavat osaltaan matkustajan paikallaan pysymisen ajon aikana. Erillistä ikärajaa lapsimatkustajan liittyen ei ole määritelty mutta lapsen tulee olla kooltaan, kyvyiltään ja voimiltaan sellainen, että hän pystyy ja yltää riittävän hyvin pitämään kiinni matkustajalle tarkoitetuista käsikahvoista ja jalkatuista ajon aikana.

Moottorikelkan kuljettajan on tietenkin sovitettava ajonopeutensa kulloisenkin tilanteen ja olosuhteiden mukaiseksi.