25.9.2018 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Kevyenliikenteenväylällä käveltäessä vasenta reunaa, kumpi on väistämisvelvollinen, sinä vai vastaan tulija. Poislukien lemmikkien ulkoiluttajat.

 

Vastaus: 

Ikävä kyllä kysymykseesi ei löydy tieliikennelaista suoraa yksiselitteistä vastausta. Ajoneuvojen kohtaamisesta liikenteessä on selkeät säännöt poikkeuksineen. Pääsäännön mukaan kohtaavien ajoneuvojen on sivuutettava toisensa oikealta. Tämä on luontevaa koska meillä on ns. oikean puoleinen liikenne.

Jalankulkijoiden kohtaamisesta pyöräilijän ns. kevyen liikenteen väylällä ei löydy suoraa ohjetta varmaankin syystä että jalankulkijoiden alhaisen liikkumisnopeuden johdosta kohtaamistilanteista ei pitäisi tulla niin haasteellisia ja vaarallisia kuin ajoneuvojen kohtaamisista . Aikoinaan kyseistä lainkohtaa muutettaessa hallituksen esityksessä kerrotaan, että jalankulkijan saa pyörätiellä sekä yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä  valita kumpaa reunaa hän kulkee ja kummalle puolelle väistää pyöräilijöitä.

Luontevin tapa kohtaamiselle tällaisissa tilanteissa lienee se, että jalankulkija käyttää vasenta reunaa ja pyöräilijä väylän keskiosaa eli kohtaaminen toteutuisi vasemmalta puolen. Tämä siitä syystä että jalankulkijan tulisi liikkua pyörätiellä sen reunassa. Ja vastaavasti pyöräilijä on ohjattu käyttämään omassa suunnassaan väylän keskiosaa tilanteissa, joissa pyöräilijä ohittaa samaan suuntaan kulkevia hitaammin liikkujia tienkäyttäjiä.

Toivottavasti hyvä ennakointi ja sopu sekä myönteinen vuorovaikutus muita liikkujia kohtaan antaa sijaa riittävästi turvalliselle kohtaamiselle ilman ”kilpasille alkamista”.