6.3.2018 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Ajan pyörätien jatkeeksi merkittyä suojatietä kohtisuoraan kaksisuuntaisen tien yli. Vasemmalta ei tulijoita. Ollessani  ajoratojen välisellä n.3 metriä leveällä välikkeellä oikealta tulee auto. Kumpi väistää?

Vastaus: 

Väistämisvelvollisuudesta on määrätty tieliikennelain 14§:ssä: Tieliikennelaki: 14 § Väistämisvelvollisuus Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka muualla kuin risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen, väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa liikennettä.

Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä. (5.5.2006/343)

Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä muuta liikennettä. (7.5.1997/414)

Raitiovaunulle on tienkäyttäjän risteyksessä, 1 ja 2 momentin säännöksistä huolimatta, annettava esteetön kulku.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P14

Toisin sanoen, jos ajat pyörällä pyörätienjatketta (suojatietä) pitkin, eikä autoilijalla ole ko. kohdassa kärkikolmiota, eikä auto ole juuri risteyksessä kääntynyt, niin 4. momentin mukaan pyöräilijä väistää molemmista suunnista tulevaa muuta liikennettä – ajoratojen välinen saareke tai muu keskialue ei muuta tilannetta.