21.2.2019 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Saako jalankulkija astua suojatiellä raitiovaunukiskojen kohdalla liikkuvan raitiovaunun eteen? Kummalla on ensisijainen väistämisvelvollisuus, raitiovaunulla vai jalankulkijalla? Kumpaa sakotetaan, jos sattuu vahinko: raitiovaunun kuljettajaa vai jalankulkijaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta?

Vastaus: 

Kyllä ratikan kuuluu "antaa esteetön kulku jalankulkijalle suojatiellä".

Vaikka ratikka ei ole ajoneuvo, niin kuitenkin tieliikennelain 47 §:ssä sanotaan, että "Raitiovaunun kuljettajan on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon kuljettajia koskevia säännöksiä, jollei 14 §:stä muuta johdu." 14 §:ssä on väistämissääntöjä, joiden mukaan risteyksessä on muiden ajoneuvojen väistettävä raitiovaunua.

Suojatiesäännöissä ei kuitenkaan ole poikkeusta ratikoiden suhteen. TLL: 32 § 1 momentin mukaan "Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille."

Huomattava on kuitenkin se, että tilanteessa on myös jalankulkijalle velvollisuutensa (44 § 2 mom) "Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä.

Sakotuskäytäntöihin emme ota kantaa. Niistä kannattaa kysyä poliisilta.