7.3.2018 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Ajoin maantiellä 60km/h alueella, vieressä kulkee kevyenliikenteen väylä, joka on sallittu myös mopoille. Minua vastaan tuli rullahiihtäjä kovaa vauhtia luistellen. Kohtaamispaikassamme oli keltainen sulkuviiva, joten pystyin väistämään vain keskiviivan tuntumaan. Kyseisellä tiellä ajaa usein kilpapyöräilijöitä, mutta aina samaan suuntaan kuin autot, ilmeisesti sen vuoksi että heidän vauhtinsa on niin kova. Nämä pyöräilijät on helppo ennakoida ja heidät pystyy ohittamaan turvallisesti. Missä tämän rullahiihtäjän olisi pitänyt hiihtää? Sivuiltanne löysin tiedon, että rullilla kulkijat lasketaan jalankulkijoiksi eli mielestäni hän olisi kuulunut kevyenliikenteenväylälle. Toisekseen aiheuttikko hän vaaratilanteen luistellessaan minua vastaan. Kenen syy olisi ollut jos jotain olisikin tapahtunut? Rullahiihtäjän tilannenopeutta on vaikea arvioida + hän valtasi aika suuren osan ajoradasta. Voisiko sivuillenne antaa suosituksen tällaisesta, missä hiihtäjän kannattaisi luistella.

 

Vastaus: 

Rullahiihtäjää, samoin kuin rullaluistelijaa, koskee samat säännöt kuin jalankulkijaa.
Liikenneturvalla on aiheesta mm: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/jalankulkijat/rullaluistelu

Jos maantien yhteydessä on kevyen liikenteen väylä, yleensä siis yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, niin sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden pitää sitä väylää käyttää.

Muutoin jalankulkijan paikasta on säädetty tieliikennelain 40 §:ssä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P40

40 §
Jalankulkijan paikka tiellä

Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Hän ei kuitenkaan saa jalkakäytävällä taluttaa polkupyörää tai mopoa,
kuljettaa potkukelkkaa, jalankulkua avustavaa tai korvaavaa liikkumisvälinettä taikka kevyttä sähköajoneuvoa, hiihtää,
luistella eikä kantaa kookasta taakkaa, jos siitä voi aiheutua huomattavaa haittaa muille jalankulkijoille. (30.12.2015/1610)

Missä jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai milloin sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa.

Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa. (7.5.1997/414)

Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muiden syiden vuoksi turvallisempaa.
Polkupyörää tai mopoa taluttava saa kuitenkin käyttää ajoradan oikeaa reunaa.