11.9.2014 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Kun ajoradan molemmin puolin on kevyen liikenteen väylä ja ajoradan yli menee suojatie (joka siis ei ole risteyksessä, vaan suoralla ajoradan osuudella), niin saako tätä suojatietä pitkin pyöräillä eli onko se pyörätien jatke?

Vastaus: 

Suojatien voi suoralla tieosuudella ylittää pyöräillen, mutta pyöräilijän on väistettävä risteävää liikennettä (ellei liikennemerkein ole muuta osoitettu). Jos tien molemmilla tai vain toisella puolella kulkee pyörätie, ylityskohta on pyörätien jatke.  Suojatien yhteydessä olevat pyörätien jatkeet on voitu aikaisemmin merkitä yhtenäisellä suojatieviivoituksella, mutta vuoden 2017 loppuun mennessä kaikki pyörätien jatkeet on merkittävä omalla viivoituksellaan.