15.5.2019 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Harrastan kesäisin rullaluistelua maaseudulla, jossa pinnoitetut tiet ilman kevyen liikenteen väyliä. Käytän tien vasenta reunaa, koska olen liikenteessä niin sanotusti jalankulkijana, ja koen tämän turvallisempana vaihtoehtona kuin tien oikean reunan. Autoilijat antavat kyllä hyvin tilaa kohdatessa, mutta ongelmatilanteita ovat aiheuttaneet vastaan tulevat pyöräilijät. Kumpi on kohtaustilanteessa väistämisvelvollinen?

Vastaus: 

Ikävä kyllä kysymykseesi ei löydy tieliikennelaista suoraa yksiselitteistä vastausta. Ajoneuvojen kohtaamisesta liikenteessä on selkeät säännöt poikkeuksineen. Pääsäännön mukaan kohtaavien ajoneuvojen on sivuutettava toisensa oikealta. Tämä on luontevaa koska meillä on ns. oikean puoleinen liikenne.

Pyöräilijän kohtaamisesta jalankulkijan kanssa joko tien vasemmassa reunassa tai vaikkapa yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien reunassa samalla puolella löytyy seuraava säännös: Ajoneuvon kuljettajan, joka myös pyöräilijä ajaessaan on, on kohdatessaan jalankulkija annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä. Pykälä ei ota suoranaisesti kantaa esittämääsi väistämissuhteeseen eikä siihen, kummalta puolelta kohtaamien tulee tehdä, mutta velvoittaa kuitenkin pyöräilijää tietyllä tavalla ehkäpä enemmän kuin jalankulkijaa. Toki molempien osapuolten on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Luontevin tapa kohtaamiselle tällaisissa tilanteissa lienee se, että jalankulkija käyttää tien vasenta reunaa ja pyöräilijä siirtyisi hiukan tien keskiosan suuntaan eli kohtaaminen toteutuisi vasemmalta puolen. Tällöin toiminta olisi samanlainen kuin tilanteissa, joissa pyöräilijä ohittaa samaan suuntaan kulkevia hitaammin liikkujia tienkäyttäjiä. Kohtaamista voisi helpottaa myös käytössä olevalla hyvällä tavalla että rullaluistelija välttäisi luistelupotkujen tekemistä kohtaamistilanteessa, oli sitten kyseessä pyörän tai ajoradalla vastaantulevan auton kohtaaminen. Näin toimien vähennettäisiin kaikenpuolista riskien lisääntymismahdollisuutta.

Toivottavasti hyvä ennakointi ja sopu sekä myönteinen vuorovaikutus muita liikkujia kohtaan antaa sijaa riittävästi turvalliselle kohtaamiselle ilman ”kilpasille alkamista”.