29.8.2016 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Taajama-alueella suojatietä (vai onko se pyörätien jatke koska pyörätie on molemmin puolin ) pitkin (merkintä vain suojatie) pitkin tietä suoraan ylittävä pyöräilijä  vai risteävältä tieltä kolmion takaa kääntyvä  autoilija KUN suojatie on n. 10 metrin päässä risteyksestä. Eli suojatien ja risteyden välillä  on etäisyyttä jonkin verran. Missä menee raja että kolmion takaa kääntyvä autoilija ja suojatietie/pyörätien jatke eivät ole samassa yhteydessä
tieliikelakimielessä eli että pyöräilijä väistää?

Vastaus: 

Suunnitteluohjeissa,
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2014-11_jalankulku_pyorailyvaylien_web.pdf
asiaa on esitetty sivulla 84-85. Siinä todetaan, että:
” Kääntyvän autoilijan väistämissääntöjen ymmärrettävyyden kannalta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ylityskohta tulee sijaita joko välittömästi samalla risteysalueella autoliikenteen kanssa (alle 15 m päätiestä) tai selkeästi sen ulkopuolella (yli 40 m). Pyörä- tien ylityskohdan etäisyys ajoradan reunasta vaikuttaa liikennemerkin käyttöön ja sijoittamiseen.”

Tästä on olemassa vanha KKO:n ratkaisu,
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1985/19850034t
että päätiestä 12 metrin etäisyydellä ollut pyörätien jatke pidettiin päätiehen/risteykseen kuuluvana eikä erillisenä pyörätienä.
Ilmeisesti tästä on peräisin myös tuo Liikenneviraston suunnitteluohjeen 15 metriä – eli sillä etäisyydellä ei tule pitää erillisenä –
välillä 15-40 metriä taas tilanne on niin epäselvä, että se suunnitteluohjeen mukaan edellyttää erillisiä liikenneopasteita,
ja vasta etäisyydellä  >40 metriä tilannetta voi pitää ”selvästi erillisenä”.

Toisin sanoen autoilijan kannalta vasta tuota 40 metriä voi pitää etäisyytenä, jonka jälkeen voi varmuudella olettaa, että pyöräilijän
tulee väistää; mutta tästä ei ole olemassa täysin yksiselitteistä sääntöä.