7.1.2020 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Missä laissa tai asetuksessa määrätään polkupyörän pakollisista varusteista, kuten heijastimista ja soittokellosta?

Vastaus: 

Tietyt vaatimukset yleisellä tasolla tulevat ajoneuvolaista, lähinnä 25 § (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090#L4P25)

Ajoneuvoa koskeva vaatimukset koskevat myös polkupyörää.

Sen lisäksi ajoneuvolain 27a §:ssä on valtuudet Liikenne- ja viestintävirastolle antaa tarkempia määräyksiä "ajoneuvon rakennetta ja ominaisuuksia koskevista vaatimuksista;"

Näillä valtuuksilla Liikenne- ja viestintävirasto on antanut määräyksen

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet (https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/44549)

Siinä luku 4 sisältää polkupyörää koskevat määräykset.

Oletettavasti tämä määräys tulee hieman muuttumaan 1.6.2020, jolloin uusi tieliikennelaki tulee voimaan, sillä siinä on mm. säädetty muillekin kuin moottoriajoneuvoille, siis myös polkupyörille, pakollinen punainen valo taakse ajettaessa pimeän tai hämärän aikana.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180729#Pidp449061680