20.4.2020 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Polkupyöräilijä lähestyy polkupyörä- ja kävelytietä vasemmalta, aikomuksenaan ylittää ajoradan suojatieosuus risteävälle, T-malliselle kevyen liikenteen väylälle samanaikaisesti oikealta ajorataa lähestyvän autoilijan kanssa. Kummallakaan ei ole liikennemerkillä erotettua väistämisvelvollisuutta risteyksessä. Kumpi on väistämisvelvollinen?

Vastaus: 

Mikäli kuvaamasi tilanne on sellainen, jossa pyöräilijä on tulossa pyörätieltä tarkoituksenaan ylittää ajorata ja samanaikaisesti ajorataa lähestyy ajoneuvo, jolla ei ole väistämisvelvollisuutta osoittavaa merkkiä tai kyseessä ei ole ajoneuvo joka on kääntymässä risteävälle tielle, on pyöräilijän tieliikennelain 14 § 4 momentin mukaan väistettävä muuta liikennettä tullessaan pyörätieltä ajoradalle.