6.3.2018 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Saako näkövammainen yli 12-vuotias pyöräillä kävelytiellä jos ei ole erillistä pyörätietä kun autotiellä ajaminen on silloin vaarallista?

Vastaus: 

Ajoneuvon paikasta ja alle 12-vuotiaan pyöräilystä jalkakäytävällä on säädetty tieliikennelain 8 §:ssä

***************
8 §  Tien eri osien käyttö
Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.
Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle.
Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.
***************

Pykälässä ei ole mitään erityislupaa näkövammaisille kuin muillekaan yli 12-vuotiaille ajaa pyörällä jalkakäytävällä.
Sen sijaan pykälän viimeinen virke "kun erityiset syyt siihen pakottavat" on asian suhteen tulkinnanvarainen.
Esimerkiksi liikennevalvonnassa poliisi viime kädessä arvioi, onko esimerkiksi näkövamma sellainen "pakottava syy",
jonka nojalla jalkakäytävällä voisi ajaa.

Tietysti tässä kohdin on syytä miettiä, onko näkövamma sellainen, että se mahdollistaa turvallisen pyöräilyn edes
jalkakäytävällä. Sekä alle 12-vuotiaan jalkakäytävällä pyöräilylle että muullekin poikkeuksellisessa paikassa ajoneuvolla
ajamiselle on ehtoina " ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle" tai "ei aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa".