11.12.2013 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Mistä saisin tarkistettua onko kyseessä jalkakäytävä vaiko pyörätie? En löytänyt merkkiä kummastakaan.
Ja saako postinjakaja pyöräillä jalkakäytävällä ja kuka on silloin väistämisvelvollinen?

Vastaus: 

Jalkakäytävällä tarkoitetaan jalankulkijoille tarkoitettua ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä tien osaa tai erillistä tietä (Tieliikennelaki 2 §). Se ei siis aina ole merkitty liikennemerkillä (nro 421).
Pyörätie merkitään liikennemerkillä nro 422 tai merkeillä 423,424 tai 425 (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä).
Tieliikennelain (8 §) mukaan vain alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa kuitenkaan aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle. Postinjakajalle ei näiltä osin ole mainittu eri vapautta poiketa säännöstä.