7.5.2018 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Olen aikanani oppinut, että jalkakäytävillä ja kevyenliikenteen väylillä on oikeanpuoleinen liikenne kaikille kulkijoille. Nyt ihmeekseni olen todennut, että Liikenneturva suosittelee jalankulkijoille sekä oikeaa että vasenta puolta nimenomaan edellämainituilla teillä. Tämä kyllä aiheuttaa vähänkään vilkkaammassa liikennetilanteessa vaaraa, kun pyörät liikkuvat nykyään nopeastikin. Tuntuu hölmöltä ja liikennettä vaarantavalta tällainen suositus tai sääntö.

Vastaus: 

Liikennesäännöistä muistuttaminen on yksi  perustehtävämme. Viittaat kevyen liikenteen väyliin, jollainen on esimerkiksi yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Tällaisella väylällä jalankulkijat kulkevat reunassa ja pyöräilijät ajavat oikeassa reunassa. Nykyisen tieliikennelain 40 § mukaan jalankulkijan paikka on reunassa. Hän saa tällaisella väylällä valita, kulkeeko hän oikeaa vai vasenta reunaa. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P40

Suosittelemme valitsemaan turvallisimman reunan - esimerkiksi lasten tai koirien kanssa kuljettaessa joskus on parempi valita reuna, mikä on kauimpana ajoradasta. Tämän laki myös sallii. Tällaisilla yhdistetyillä väylillä on aina tärkeää huomioida muut liikkujat, jotta liikenne olisi sujuvaa ja turvallista kaikille.

Liikenneturvan Jalan ja pyörällä oppaasta voi käydä kertaamassa keskeisimmän jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöt: https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf