6.3.2018 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Saako Suomessa kuljettaa aikuisia kolmipyöräisellä pyörällä (riksalla) jossa on takana kahdenistuttava tuoli ja edessä normaali pyörän satula, eli voiko tuommoisella kulkea kolme aikuista?

Vastaus: 

Kolmipyöräisellä riksalla saa kuljettaa niin monta matkustajaa, kuin mille ko riksa on rakennettu, mutta painoraja tulee vastaan 250 kg:ssa. Tästä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 42 §:ssä (1257/1992)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257#L6P42