25.4.2016 | Kävely ja pyöräily
Kysymys: 

Ylitän ajoradan suojatietä pitkin.Olenko velvollinen väistämään pyöräilijää tullessani kadun toiselle puolelle, missä rinnakkain pyörätie ja jalkakäytävä mutta pyörätiessä ei ole suojatie maalauksia.

Vastaus: 

Jalankulkijaa koskevat pyörätien ylityksessä samat säännöt kuin ajoradan ylityksessä, tieliikennelain 44 §:n mukaan. Alla kyseinen lainkohta.

Kysymyksessä kuvatussa tilanteessa pyöräilijällä on yleinen varovaisuusvelvollisuus (tieliikennelaki 3 §).

44 § Ajoradan ylittäminen

Jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Muuten ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja yleensä risteyksen vierestä.
Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä.

Ajorataan rinnastetaan tässä pykälässä pyörätie ja raitiotie. (7.5.1997/414)