8.6.2020 | Kävellen ja pyörällä
Kysymys: 

Onko rullahiihtäjiä koskeviin liikenne- ja turvallisuussääntöihin tullut muutoksia? Eli lähinnä miten rullahiihtäjien pitää sijoittua maantiellä, entä jalkakäytävällä? Entä onko turvavarustepakkoja?

Vastaus: 

Kesäkuun alussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki ei tuo mukanaan muutoksia rullahiihtäjän asemaan liikenteessä. Tienkäyttäjänä rullahiihtäjä rinnastetaan jalankulkijaan, joten rullaluistelijan paikkaa liikenteessä koskevat samat pelisäännöt kuin jalankulkijaakin.

Jalankulkuun liittyvät keskeiset liikennesäännöt löytyvät uudesta tieliikennelaista pykälästä 13.