17.5.2021 | Autolla
Kysymys: 

Minulla oli jäänyt vahingossa kaksi pysäköintikiekkoa tuulilasin alle näkyviin, toisessa oli oikea aika. Sain kuitenkin pysäköintivirhemaksun. Onko se maksettava tällaisessa tapauksessa?

Vastaus: 

Liikenneturvalla ei ole toimivaltaa pysäköintirikkomuksiin liittyvissä asioissa vaan niitä käsittelee ensisijaisesti kunnallinen tai yksityinen pysäköinninvalvonta.  Mikäli asiassa ilmenee erimielisyyttä, on pysäköintivirhemaksun saaneella oikeus tehdä tietyn ajan kuluessa oikaisuvaatimus.

Yleisellä tasolla asiasta voidaan todeta että tieliikennelain 40 §:n 1 momentin mukaan jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä H19, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Kahden kiekon ja kahden erillisen ajan näkyvillä olo ei liene kovin selkeästi ilmoitettu tapa kertoa pysäköinnin alkamisaika.