7.10.2020 | Autolla
Kysymys: 

Sain pysäköintisakon paikalta, jossa mielestäni pysäköinti oli sallittu ja auto pysäköity liikennemerkkien ohjeistamalla tavalla. Voiko Liikenneturva tarkistaa kyseisen paikan ja varmistaa, oliko pysäköinti sallittu vai ei?

Vastaus: 

Liikenneturvalla ei ole toimivaltaa pysäköintiin mahdollisesti liittyvien seuraamusten, niiden selvittelyn tai oikeellisuuden osalta. Tämän johdosta emme voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin esimerkiksi syyllisyys- , rangaistus- tai  liikenteenohjauksen oikeellisuuden näkökulmasta.