19.10.2020 | Autolla
Kysymys: 

Onko määräyksiä risteys merkin vaikutusalueella pysäköinnistä?

Vastaus: 

Voimassa olevan tieliikennelain (729/2018) 37 § kertoo pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevista kielloista seuraavaa:
”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.
Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä:

2) risteyksessä eikä viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;

7) siellä, missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu;”
Kyseiset säädökset ovat voimassa riippumatta siitä, onko risteyksestä varoitettu liikennemerkillä A21 (tienristeys).